MI-PIS Pokročilé informační systémy

  • Zápočtový test na sedmém cvičení, tj. 12.5. pro lichý týden
    • Obsah: témata II, III a VI
  • Zkouškový test na poslední přednášce, tj. 12.5..
    • Obsah: vše :)
school/fit/mipis/start.txt · Last modified: 2018-06-21 19:48 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0