MI-RIC Rizeni podnikove informatiky

  • Projekt: centralizace datovych center. Serverova konsolidace.Virtualizace. Virtualizacni nastroje. Pocitacove clustery, grid computing, cloud computing. Green datacenter. Vybaveni datoveho centra.

Členové týmu

Rozdělení temat

  • Tomáš: centralizace datových center, virtualizace, clustery, grid computing, cloud computing
  • Ondra: SLA
  • Jára: serverova konsolidace, vybavení datového centra, green datacenter

Odkazy

Semestrální práce

school/fit/miric/start.txt · Last modified: 2018-06-21 19:48 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0