Novinky v MSSQL 2008

MS Fest 2009 - Novinky v MSSQL 2009 - http://www.ms-fest.cz, Slidy

Table-value type

Umožňuje definovat tabulkové datové typy.
Např: Předávání proceduře neznámý počet parametrů.

Příklad:

CREATE TYPE IntegerTypeList AS TABLE
(
  NUMBER INT
)
 
CREATE PROCEDURE ShowList(@list IntegerTypeList readonly)
AS
BEGIN
 
SELECT * FROM @list
 
END

V .NET předáváme DataTable a typ parametru SqlDBType.Structured .

Mnohonásobný INSERT

INSERT INTO tableA VALUES (value11,value12),(value21,value22)

MERGE klauzule

MERGE
 a1
  USING a2
   ON a1.name = a2.name
    WHEN MATCHED THEN
     UPDATE SET a1.number = a1.number+a2.number
    WHEN NOT MATCHED THEN
    ...
;

Date and Time types

TypeForatpřesnostvelikost
Time hh:mm:ss[.nnnnnnn] 100ns 3-5B
Date YYYY-MM-DD 1day 3B
DateTime2YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn] 100ns 6-8B
DateTimeoffset

HierarchyId

Konečně náhrada za všem známé parentId :-)

 • binární datový typ umožňující vytvářet stromové struktury
 • podpora řazení (porovnávání)
 • podpora indexace
 • textová reprezentace (např /3/4/1)
 • podpora v .Net (SqlHierarchyId) (ale neumí ho LINQ :-( )
 • nové funkce v T-SQL

FILESTREAM

programming/mssql/novinkymssql2008.txt · Last modified: 2018-06-21 19:48 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0