Fixed (Float) table header

Fixed table header

Plugin pro jQuery, který zajistí, aby byla hlavička tabulky stále viditelná, i když je tabulka dlouhá přes několik stran.
Občas s tím mám na komplokovanějších stránkách problém v IE.

Příklad:

<script src="jquery.min.js" type="text/javascript"> </script>
<script src="jquery.fixedtableheader.min.js" type="text/javascript"> </script> 
 
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
   $('.tableclass').fixedtableheader();
});
</script> 

http://www.mustafaozcan.net/en/page/jQuery-Fixed-Table-Header-Plugin.aspx

Float table header

Druhý funguje naprosto stejně.

Příklad:

<script src="jquery.min.js" type="text/javascript"> </script>
<script src="jquery.floatHeader.min.js" type="text/javascript"> </script> 
 
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
   $('.tableclass').floatHeader();
});
</script> 

http://blog.slackers.se/2009/07/jquery-floating-table-header-plugin.html

programming/jquery/fixedtableheader.txt · Last modified: 2018-06-21 19:48 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0